#18994 | 2021-01-25 Stockholm / remote within EU, Sweden

Data Engineers x2

We are looking for two highly skilled Data Engineers for our very exciting tech client in Stockholm.

You will be part of their Product Data Service team which is importing ecommerce product data at scale from our client’s customers. The team do quality assurance and normalization for this data before putting it into a structured data format. he data is then shared across multiple teams within our client’s mobile app eco system.

Skills required:
  • AWS : Glue, Athena, S3, Kinesis, SQS, Aurora DB
  • Other : Python, PySpark, Kafka Streams, HTTP, Image Processing

If you are interested: please send your CV in English along with your availability, hourly rate and a short motivation.

Start: February 2021
Duration: September 2021
Work location: Stockholm / remote within EU
Requirements: Min. 5 years of professional IT experience.
Job type: Freelance

Jag är intresserad av detta uppdrag!

Släpp filerna här för att bifoga dem
Ingenting har bifogats.
Uploading: "{{uploadingFile.name}}" Bifogad: "{{candidate.fileName}}"
Could not process "{{uploadErrFile.name}}". Endast följande filformat är tillåtna: ".pdf, .doc, .docx". Spara filen i något av de tillåtna formaten och försök på nytt. File must be below {{uploadErrFile.$errorParam}}
{{uploadErrorMsg}}
Välj dokument
{{$select.selected.commonName}}
Rätta de här fälten och försök sedan skicka dem igen:
  • {{ getValFieldName(field) }}

Du har just skickat in det här formuläret.

Obs! Om vi anser att du är rätt kandidat för detta uppdrag kontaktar vi dig personligen. Vi kommer inte att skicka din CV-information till någon kund utan att först ha pratat med dig.

Om du har frågor om detta uppdrag är du välkommen att kontakta vår sourcing avdelning:

Pommelinn Sundström
Business Coordinator

E-post