#19304 | 2021-02-11 Stockholm, Sweden

Site Reliability Engineer

We are in search of SRE consultants to our client. You will be part of the core infrastructure team running several platforms on AWS. You will be managing apps in a production environment.

Requirements: AWS, K8s, Prometheus
Nice-to-have: (JFrog) Artifactory, GitHub Actions,

Profile 1: Operating multiple clusters , K8s Operator / CRDs, Flux, GitOps, Istio / envoy

Profile 2: Prometheus, ELK, Jaeger/ZipKin, OpenTracing (OpenTelemetry)

For profile 2 someone with Java backend experience would work with deep knowledge in infra and operations

If you are interested: please send your CV in English along with your availability, hourly rate and a short motivation.

Start: Flexible
Varaktighet: 6 months
Arbetsort: Stockholm
Typ av jobb: Frilansare

Jag är intresserad av detta uppdrag!

Släpp filerna här för att bifoga dem
Ingenting har bifogats.
Uploading: "{{uploadingFile.name}}" Bifogad: "{{candidate.fileName}}"
Could not process "{{uploadErrFile.name}}". Endast följande filformat är tillåtna: ".pdf, .doc, .docx". Spara filen i något av de tillåtna formaten och försök på nytt. File must be below {{uploadErrFile.$errorParam}}
{{uploadErrorMsg}}
Välj dokument
{{$select.selected.commonName}}
Rätta de här fälten och försök sedan skicka dem igen:
  • {{ getValFieldName(field) }}

Du har just skickat in det här formuläret.

Obs! Om vi anser att du är rätt kandidat för detta uppdrag kontaktar vi dig personligen. Vi kommer inte att skicka din CV-information till någon kund utan att först ha pratat med dig.

Om du har frågor om detta uppdrag är du välkommen att kontakta vår sourcing avdelning:

Pommelinn Sundström
Business Coordinator

E-post