Integritetspolicy för ProData Consults webbplatser

(last updated July 2019)

Avseende företagets website www.emagine-consulting.se:

Information som matas in i vår webbsite kan komma att registreras i vårt CRM system för att senare användas av våra anställda för senare personlig kontakt och kundvård. Informationen i vårat CRM system lagras i ProData Consult egna servrar och hålls konfidentiellt.  Kommunikationen mellan våra olika kontor och våra säljare är krypterad.

Säljare kan komma att kontakta dig personligen antingen via telefon eller email för att besvara dina frågor och på andra sätt hjälpa vårt företag.

Företagsnamn och adresser som matas in på vår webbsite kan komma att användas för att skicka ut generella direktmail reklam/broschyrer vanligtvis 2 till 6 gånger per år. Du kan välja att avstå från dessa genom att ringa, skicka email eller skriva till vårat kontor (se kontaktuppgifter på contact page), där du specificerar namn och adress, som det står på kuvertet, som du fått från oss, och begär att ingen reklam sänds till dig. Vi kommer att spara namn och adress för den som inte vill ta emot reklam för att hindra att det sker i framtiden.

Din information kommer inte delas med andra utan ditt medgivande

Nyhetsbrev till kunder

The newsletters we send contains information and news about our industry, insights and inspiration, events and offers from ProData Consult. It can be things such as a new edition of Best Practice, relevant articles, invitations for events, surveys, competitions or similar things, we consider to be relevant for the client and/or industry.

Newsletters by emails is only sent to those, who has given us consent. You can at any time unsubscribe by following the link in the bottom of each mail.

Angående kundmodulen www.emagine-consulting.se/client/:

Tjänsten Client Module är gratis. För att få åtkomst och ge åtkomst till sina anställda, behöver kunden kontakta sin account manager som är den ende som kan ge åtkomst.

Reglerna för företagets webbsite och (ovan) och generellt (nedan) är tillämpliga, men med tillägg som finns i ramavtalet mellan våra företag. Bland annat måste du lova att hålla data konfidentiellt och inte spara våra konsulters CV längre än vad som behövs för att tillsätta en tjänst (Kundmodulen ger dig åtkomst till det så länge konsulten godkänner det)

Notiser

I kundmodulen kan du aktivera notiser till din email när särskilda saker inträffar, som att nya kandidater har hittats som motsvarar din förfrågan. Notiserna är en sak bara du styr över efter att ha loggat in - våra anställda kan inte starta eller stoppa dem åt dig - och de kan stängas på stoppas plats som du startade dem.

Angående konsult webbsiten www.emagine-consulting.se:

Information du matar in på denna site och delar med ProData Consult på andra sätt som epost, telefon och/eller intervju, kan komma att lagras i ProData Consult databas till du ber att din information raderas. Databasen är fysiskt placerad i ProData Consult huvudkontor i Danmark, och följer General Data Protection Regulation (GDPR) angående registrering av information.

Försäljningsrepresentanter och våra rekryterare kan komma att kontakta dig personligen, antingen via telefon eller email, för att svara på dina frågor och på andra sätt hjälpa vårt företag.

Om du svarar på ett uppdrag man inte deltar i vår Cv site, så kommer din CV och information bara vara tillgänglig för medarbetare som ser det specifika uppdraget - du är inte sökbar i övrigt. Om vi bestämmer oss för att vidarebefordra din CV till kunden så kommer kunden också ha tillgång till den när denne tittar på jobbförfrågan. För att dra tillbaka din CV från oss och/eller kunden, kontakta den ansvarige rekryteraren (sourcer) genom att svara på det email du fick som bekräftade att du ansökt för jobbet.

Nyhetsbrev för konsulter

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev för konsulter utan att medverka i vår CV site, men för en fullständig beskrivning av villkoren hänvisas till join page.

Jobb agenten arbetar oberoende av CV siten. Den kan endast startas av dig på sidan the Freelance jobs page och kan endast stoppas av dig genom att använda länken i email - våra anställda kan inte göra det åt dig.

Angående CV siten www.emagine-consulting.se/cv//:

Vänligen se villkoren för användning på join page.

Angående Konsultappen

Vår app for consultants erbjuder några funktioner bade från consult webbsiten och CV siten så villkoren från båda är tillämpliga här också men har sin egen integritetspolicy tillgänglig på: www.it-consultant.com/app-license/

Generellt för alla våra webbsiter

Ansvarig för dataskydd och klagomål

Den dataansvarige är:

ProData Consult A/S
Stamholmen 157
2650 Hvidovre
Denmark
Phone: +45 4343 1171
VAT number: DK 26249627

Om du har frågor eller klagomål angående skydd av data eller personuppgifter, kontakta:

Claus Flinck, COO
Email:

Ansvarig myndighet

Eftersom vårt huvudkontori Danmark så sköter Danska myndigheter den övergripande övervakningen: www.datatilsynet.dk

Extern hantering av data

Vi kan använda externa parter för att behandla data i syfte att:

 • Skanna internet och email trafik för att skydda mot irus och spam
 • Hantera online email
 • Sända ut nyhetsbrev (vid abonnemeng)
 • Analys av besök och riktad reklam (om cookie popup accepteras)
 • Hosting av servrar med data (databaser och webservrar)
 • Skicka push meddelanden till appar (för den som använder vår app så går alla notiser genom Google Firebase, samt för iOS enheter går notiser genom Apple)
 • Hantera betalningar (när det är lämpligt)
 • Kontroll och granskning av bokföring

Som dataskyddsansvarig kommer vi se till att den som hanterar data skyddar den lika bra som vi själva skulle gjort, samt att de har samma begränsningar som vi när det gäller hantering av dina data.

Integritetsskydd

Din information lagras på ProData Consult's egna servers och behandlas konfidentiellt. Kommunikation på CV site och mellankontor är krypterad

Användning av webbsite, email och felmeddelanden kan bli registrerade av ProData Consult IT avdelning för att upptäcka missbruk och förbättra webbsiten. Det inkluderar loggning av din IP adress vi misstanke om att otillbörlig aktivitet eller om det uppstår fel på webbsiten, men informationen är endast tillgänglig för administratörer på IT avdelningen, som kan använda den för att blockera åtkomst från specifika platser.

Din information kommer inte lämnas till andra utan ditt medgivande.

Vårt mål som konsultföretag:

"Att hjälpa kunder med deras verksamhet och IT behov genom att leverera kompromisslös kvalitet"

Vår lagring och behandling av konsulters och kunders data ska alltid anpassas till detta syfte.

Information about cookies and other content 

ProData Consult stores data in your browser/device using cookies, which are small text files. Regulation states that we are allowed to save cookies on your unit if they are strictly necessary to deliver the service you have requested to use. For all other cookies we have to get your consent.

The ProData Consult servers serve content (such as HTML, graphics, JavaScript and cookies) from these domains:

 • www.emagine-consulting.se
 • www.emagine-consulting.se
 • gfx.prodataconsult.com
 • *.prodataconsult.com (multiple subdomains delivering secure versions of the above 3)

To improve the speed of the website, HTML, graphics and JavaScript can be stored in your browser for up to 2 months.

The cookies on our domains fall in the following categories and purposes

1)   Necessary cookies

2)   Marketing cookies

3)   Other services

1)   Necessary cookies

The website requires the use of some Necessary cookies. Our Necessary cookies will never be used to link your data to any other services or tracking across the internet. Our necessary cookies are only used for the purpose of deliver a proper functioning website and webservice. Our necessary cookies include:

Anonymous identity cookies: Used for technical reasons to keep track of your current action, such as completing a form or request for information. Their duration can vary from one visit to six (6) months, with the duration extended after each new visit.

Identity cookies placed at time of login: Used to uniquely identify you as an authenticated user that has right to edit your own data. Their duration varies from one visit to 6 months, with the duration extended on each new visit.

Cookies storing user choices: Such as which language you are using and which kind of cookies you have accepted. Their duration varies from one visit to 24 months, with the duration extended on each new visit.

Our necessary cookies also contain the use of third party services to collect and analyze anonymous information about how our visitors interact with our website. We won't track who you are, your exact location, your IP-address or other personally identifiable details. Our statistical cookies only have the purpose to improve our online services and present the best service to our visitors. The third party services that can place cookies for that purposes include:

Google Analytics: We are using this to learn how people use our public websites, and from which sources we get our website traffic. Analytics cookies are stored for 36 months after your last visit. Data sent to Analytics is not allowed to include data that can identify the person and we are only sending a partial IP address.

Hotjar: We use Hotjar in order to better understand our users' needs and to optimize the experience on our services. Hotjar is a technology service that helps us better understand our users experience (e.g. how much time they spend on which pages, which links they choose to click, what users do and don't like, etc.) and this enables us to build and maintain our service with user feedback. Hotjar uses cookies and other technologiesto collect data on our users' behaviour and their devices (in particular anonymized IP address, device screen size, device type (unique device identifiers), browser information, geographic location (country only), preferred language used to display our website). Hotjar stores this information in a pseudonymized user profile. Neither Hotjar nor ProData Consult will ever use this information to identify individual users or to match it with further data on an individual user.

2)   Marketing cookies

If allowed we will use selected third party services to measure more statistics as well as allow relevant adverts from us to be delivered to you on third party websites. We do this using a variety of digital marketing networks and exchanges, and it can use other advertising technologies like web beacons or pixels (storing data on your device via an image) in addition to cookies.

We will never send your name, contact details or other personally identifying details to such third parties, but they might already know who you are, and if allowed they might use your browsing history according to any privacy policy you have accepted with those third party services and websites.

When we have ads placed on third party websites, we will use anonymous information about the ad you saw and how you engaged with it to measure and improve our advertising campaigns in the future.

ProData Consult uses the following third-party marketing services on our websites:

Google Tag Manager: We are using this to record additional statistics about user interaction with our websites. Data processed via Google Tag Manager is not allowed to include data that can identify a person.

Facebook: We use the Facebook pixel. This will in some cases place a cookie which allows us to place targeted ads to our website visitors on Facebook. The Facebook pixel is stored for 360 days, with duration extended each time you visit our website.

LinkedIn: We use the LinkedIn Insight Tag. This will in some cases place a cookie which allows us to place targeted ads to our website visitors on LinkedIn. The LinkedIn Insight Tag is stores for 6 months, with duration extended each time you visit our website.

Google ads: We use Google Ads. This will in some cases place a cookie which allows us to place targeted ads to our website visitors on other websites that display ads.

Active Campaign: We use a newsletter service (Active Campaign), which can place a cookie, when you sign up to our newsletter from our website, or if you access our website from one of our newsletters. The purpose is to improve and adapt our newsletter to you, track which content you prefer as well as measure the efficiency of our newsletters.

3)   Other services

Our websites can request content such as fonts and videos from other websites/domains that are outside our ability to control cookie usage. Those include:

Youtube: We serve video content from www.youtube-nocookie.com to avoid cookies and protect your privacy, but there can still be necessary cookies for technical reasons, and depending on what terms you might have accepted on Youtube, you might have allowed them to place additional cookies to track your usage.

Sociala media login: CV siten ger möjlighet för dig att logga in med hjälp av tredje parts konton (LinkedIn, Google+ eller Facebook konto), och som en konsekvens kommer kontrollen av dina inloggningsuppgifter göras av tredje part, om du väljer att använda en sådan tjänst. Vi kan också komma att samla information om eller från ditt tredjeparts konto som du medger att dela med dig av till oss när du godkänner att din profil länkas till det tredjeparts kontot (för närvarande begränsas det till ditt namn, email och login identitet). Vi läser inget om dina vänner eller skriver något på din tidslinje.

 

The legal entity responsible for our usage of cookies in category 1 to 3 is:

ProData Consult A/S
Att.: IT department
Stamholmen 157
2650 Hvidovre
Denmark

Administer cookie consent and how to opt out

In case you previously have given us consent to place cookies and now wish to withdraw your consent, please use the feature below:

Change preferences for cookies

Please note: If previous consent of cookies, third parties may already have collected data, which allows us to place targeted ads (as described in the section about "marketing cookies"). If you wish to opt-out of future ads you can visit the opt-out sites www.aboutads.info or www.youronlinechoices.eu  

Upphovsrätt

Denna website, dina ProData genererade CV, databasen med kompetenser, data, funktionalitet och hela proceduren för att generera CV skyddas av upphovsrätt 2001-{year} ProData Consult A/S, Denmark.